Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie - Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Informacje

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie złożył wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie w/w Programu. W toku weryfikacji wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony. Środki przeznaczone na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. “Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” – edycja 2024 pochodzić będą z Funduszu Solidarnościowego.

W dniu 05 lutego 2024 roku została podpisana umowa na realizację Programu pomiędzy Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim reprezentowanym przez Pana Józefa Bryka  Wojewodę Świętokrzyskiego, a Gminą Radków reprezentowaną przez Pana Jarosława Dominika Wójta Gminy Radków i Panią Ewą Wilk Skarbnika Gminy.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu   w życiu społecznym, której adresatami są:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi Usługi asystenta, obejmują w szczególności:
  • pomoc w wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego; wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • pomoc w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • wsparcie w korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  • zaprowadzanie i odebranie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do/z placówki oświatowej.

W ramach Program Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował objąć wsparciem asystenta  19 osób.

Realizacja Programu pozwoli na wsparcie osób z niepełnosprawnością, mieszkających na terenie gminy Radków. Usługa świadczona w ramach powyższego zadania przyczyni się do zwiększenia szans osób z niepełnosprawnością na samodzielne funkcjonowanie  i pokonywanie barier związanych z ich problemami a także wzrostu ich aktywności fizycznej.

Program Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością – edycja 2024  rozpoczął się od 1 stycznia 2024 roku  i będzie trwał do końca bieżącego roku, a środki finansowe otrzymane na realizację programu wynoszą 328,013,64 zł