Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie - Strona główna

Informacje

Artykuły

 • Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024 – ogłoszenie o naborze uczestników

  Urząd Gminy Radków ogłasza nabór wniosków  do realizacji resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024" finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
  Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu zamieszkującym na terenie Gminy Radków w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
  Czytaj Więcej o: Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024 – ogłoszenie o naborze uczestników
 • Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

  Gmin Radków od 1 marca 2023 roku realizuje Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej który będzie trwał do końca bieżącego roku. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

  W ramach Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem 12 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

  Program cieszy się duża popularnością wśród mieszkańców naszej gminy poprzez realizację  pozwala na wsparcie osób z niepełnosprawnościami .Usługi świadczone przez asystentów  przyczyniają się do zwiększenia  szans osób z niepełnosprawnościami do samodzielnego funkcjonowania i wzrostu aktywności fizycznej.

  Czytaj Więcej o: Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023
 • Ważność orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności - informacja

  Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – w której uchyla się przepis, na podstawie którego przedłużona była ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Dalsza ważność takich orzeczeń jest określona w przepisach przejściowych ustawy, gdzie wskazano nowy  okres ich ważności.

  Przyjęte zmiany, mówią że orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynąłby:
  - do 31 grudnia 2020 r. - zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  - w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
  - w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu (5 sierpnia 2023 r.) - zachowają ważność do 30 września 2024 r.

  Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

  Wydłużenie następuje z mocy prawa, na podstawie przepisów ustawy.

  Czytaj Więcej o: Ważność orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności - informacja
 • Usługi indywidualnego transportu „door-to-door"

  Informacja

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie informuje, że korzystanie z usługi transportowej door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności począwszy od 1 lipca 2023 roku jest odpłatne.

  Opłata wynosi 0,50 zł za przejechany kilometr i należy ją uiścić przed wyjazdem w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, załodze pojazdu: kierowcy lub asystentowi przed rozpoczęciem kursu.

  Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 343541120 w. 33 lub 533 144 900 w godzinach 7:30-15:30

  Z usługi tej mogą skorzystać osoby, które ukończyły 18 rok życia mające trudności w  samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność. Usługa transportowa jest świadczona w celu aktywizacji społeczno-zawodowej, osób uprawnionych do usługi.  

  Chęć skorzystania z transportu należy zgłosić na piśmie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach od 7:30 do 15:30.

  Podstawą zakwalifikowania do skorzystania z usługi transportowej door-to-door jest konieczność:

  Czytaj Więcej o: Usługi indywidualnego transportu „door-to-door"
 • Informacja

  INFORMACJA

   Gmina Radków/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie kolejny raz  uczestniczyły w dystrybucji żywności  dla osób najbardziej tego potrzebujących.


  CELEM PROGRAMU

  jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2023,  a jego celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
  Czytaj Więcej o: Informacja