EFS980x150

02AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE RADKÓW 2014 r.
TO PROGRAM DLA CIAŁA I DUSZY

Tak naprawdę, to Program POKL "Aktywna integracja w gminie Radków"- współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" rozpoczął się w sierpniu. Jednakże pracownika socjalnego zatrudniamy od stycznia 2014 roku.

Czytaj więcej: AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE RADKÓW 2014 r.