EFS980x150

Nachodzące wakacje to czas odpoczynku nie tylko dla dzieci, ale i całych rodzin. Letni relaks wiąże się z różnymi wydatkami. Można je jednak znacząco obniżyć dzięki Karcie Dużej Rodziny, która od początku roku jest dostępna również w wersji elektronicznej.

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają m.in. możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Rodziny wielodzietne mogą korzystać z tańszych biletów wstępu m.in. do: teatrów, muzeów i parków krajobrazowych, a także z tańszych karnetów na basen i siłownię. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Czytaj więcej: Wakacje tańsze z Kartą Dużej Rodziny

 

Po zalogowaniu się na platformie Emp@tia i wybraniu rodzaju wniosku ("Wniosek o Kartę Dużej Rodziny") oraz gminy, do której chcesz wysłać wniosek, zobaczysz dwie opcje do wyboru - pełny tryb składania wniosku o Kartę Dużej Rodziny, który umożliwia złożenie dowolnego wniosku z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz uproszczony tryb składania wniosku. Ten drugi przeznaczony dla tych rodzin, które mają już Karty Dużej Rodziny i chcą jedynie mieć ich mobilne, elektroniczne wersje.

Dzięki wprowadzonym zmianom posiadacz tradycyjnej Karty Dużej Rodziny łatwo złoży wniosek o jej wersję. To tylko kilka kroków. Wniosek złożysz wyjątkowo szybko – wystarczy wypełnić kilka rubryk z podstawowymi informacjami. Kreator wypełni część informacji automatycznie – można zaakceptować ten wybór lub zmienić go samodzielnie. Na koniec wystarczy sprawdzić i potwierdzić dane wprowadzone we wniosku, utworzyć dokument i go wysłać.

Po zalogowaniu się na platformie Emp@tia i wybraniu rodzaju wniosku ("Wniosek o Kartę Dużej Rodziny") oraz gminy, do której chcesz wysłać wniosek, zobaczysz dwie opcje do wyboru - pełny tryb składania wniosku o Kartę Dużej Rodziny, który umożliwia złożenie dowolnego wniosku z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz uproszczony tryb składania wniosku. Ten drugi przeznaczony dla tych rodzin, które mają już Karty Dużej Rodziny i chcą jedynie mieć ich mobilne, elektroniczne wersje.

Dzięki wprowadzonym zmianom posiadacz tradycyjnej Karty Dużej Rodziny łatwo złoży wniosek o jej wersję. To tylko kilka kroków. Wniosek złożysz wyjątkowo szybko – wystarczy wypełnić kilka rubryk z podstawowymi informacjami. Kreator wypełni część informacji automatycznie – można zaakceptować ten wybór lub zmienić go samodzielnie. Na koniec wystarczy sprawdzić i potwierdzić dane wprowadzone we wniosku, utworzyć dokument i go wysłać.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

KartaDuzejRodzinylogo1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która zwiększyła dotychczasowe wsparcie rodzin wielodzietnych. Posiadacze karty korzystać mogą ze zniżek oferowanych w ponad tysiącu miejsc w całej Polsce.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki (maksymalnie do osiągnięcia 25 lat). Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Kartę przyznaje prezydent miasta (wnioski należy składać w Urzędzie Miasta) na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 

Dotychczas karta funkcjonowała na mocy rządowego programu. Od 1 stycznia zyskuje rangę ustawy, zwiększając przy tym zakres wsparcia rodzin wielodzietnych.

 

- Ustawa m.in. rozszerza na dorosłych członków rodzin posiadających kartę ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe. Członkowie rodzin otrzymają również ulgi w opłacie paszportowej: 75% w przypadku dzieci oraz 50% dla rodziców. Rodziny wielodzietne będą także zwolnione z opłat za wstęp do parków narodowych oraz za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego przy staraniu się o przyznanie karty –
Wysokość opłat za wydanie paszportu dla członków programu Karta Dużej Rodziny dla będzie wynosiła:

- dzieci do 13 roku życia - 15 zł,

- młodzież od 13 do 25 roku życia – 35 zł

- dorośli – 70 zł rodzic (rodzice) przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka oraz współmałżonka rodzica.

 

Posiadacze karty korzystać mogą ze specjalnych zniżek i uprawnień w zakresie oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Obecnie obowiązują one w ponad tysiącu miejsc w całej Polsce. Na liście znajdują się obiekty kulturalne i turystyczne (m.in. Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski na Wawelu i muzea narodowe), sportowe, rekreacyjne oraz sklepy, punkty usługowe, placówki medyczne i banki. Każdy podmiot, który przystąpił do programu posiada oznakowanie: "Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny".

Pełna ich lista dostępna jest na stronie www.rodzina.gov.pl.

 

Od 1 stycznia 2015 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące dokumentów niezbędnych do przyznania Karty Dużej Rodziny (ogólnopolskiej) oraz nowe wzory wniosków, zgodnnie z ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863).

 

Każdy, kto chce ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny musi złożyć wniosek na nowym formularzu. Do wniosku należy przedłożyć dokumenty tożsamości wszystkich członków rodziny - dowody osobiste osób pełnoletnich oraz odpisy aktów urodzenia bądź legitymacje szkolne dzieci. Obowiązkowo musi być dołączone oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej ani ograniczeniu władzy rodzicielskiej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

W przypadku małżonka rodzica wymagany jest dokument tożsamości oraz akt małżeństwa.

Jeżeli dziecko skończyło 18 lat i kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, musi złożyć oświadczenie o kontynuowaniu nauki.

W przypadku jeżeli dziecko ukończyło 18 lat oraz pozostaje w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do wniosku musi być również załączone oświadczenie.

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Ośw. KDR 1.doc)Ośw. KDR 1.doc33 kB
Download this file (Ośw. KDR 1.pdf)Ośw. KDR 1.pdf444 kB
Download this file (Ośw. KDR 2.doc)Ośw. KDR 2.doc34 kB
Download this file (Ośw. KDR 2.pdf)Ośw. KDR 2.pdf452 kB
Download this file (wniosek KDR.pdf)wniosek KDR.pdf107 kB

WAŻNE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KARTY DUŻEJ RODZINY
Elektroniczna Karta Dużej Rodziny od 01 stycznia 2018


Od 2018  roku osoby ubiegające się o Kartę Dużej Rodziny (KDR) będą zaznaczać w formularzu, czy chcą otrzymać ją w formie tradycyjnej czy aplikacji na telefon. Będą też mogły wybrać obydwie opcje.

Czytaj więcej: Elektroniczna Karta Dużej Rodziny od 01 stycznia 2018