EFS980x150

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA
Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu „Bez Barier”
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, unieważnia Zapytanie Ofertowe na Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu „Bez Barier” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie Ogłoszone w dniu 10 lipca 2019 roku na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie i BIP.
Na ogłoszenie opublikowane w dniu 10.07.2019 ofertę złożyła jedna osoba nie spełniająca wymogów formalnych.


Kolejne zapytanie ofertowe opublikowane zostanie 19 sierpnia.2019 roku.

 

Kierownik GOPS Radków
Halina Knapik