EFS980x150

popz2014 2020W listopadzie RUSZA PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
1402,00zł dla osoby samotnie gospodarującej i
1056,00 zł dla osoby w rodzinie
Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
W roku 2018/2019 z pomocy skorzystać może 230 osób.
GOPS będzie wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy.

W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie się do GOPS Radków do dnia 29 listopada 2018 r.

Załączniki:
FileFile size
Download this file (POPZ_2014-2020.pdf)POPZ_2014-2020.pdf5916 kB