Wyniki naboru pracowników w ramach projektu pozakonkursowego  9.2.1. szczegóły w załączeniu poniżej.